Skip to main content

Over ons

Het Zorgnetwerk Gooi en Vechtstreek bestaat uit een groot en divers team van enthousiaste, ervaren en betrokken zorg-professionals. Onze diversiteit zie je terug in onze achtergrond zoals opleiding en werkervaring. Zo proberen we altijd de juiste professional met het juiste specialisme aan u of uw kind te koppelen.
We bieden verschillende vormen van individuele begeleiding aan. In de basis voeren we met u of uw kind het gesprek. We proberen hierdoor écht contact te maken zodat onze cliënten zich gezien en gehoord voelen. Dit doen we bij u thuis, op het werk of stageplek, bijvoorbeeld door samen een wandeling te maken. Ook werken we aan praktische vaardigheden zoals oefenen met koken en uw huis opruimen.
Ook ondersteunen we bij het omgaan met een autisme spectrum stoornis of ADHD. Bijvoorbeeld door scholieren en studenten te helpen organiseren van school of studie. Maar denk ook aan volwassenen die willen leren omgaan met een alcoholverslaving. Dit alles doen we -met uw toestemming- in nauw overleg met uw netwerk en zo nodig uw huisarts of psycholoog. Alleen samen komen we verder is onze overtuiging.
Verder beschikken we over een woonhuis voor begeleid wonen en bieden we dagbesteding aan jongeren met een verstandelijke beperking.

Ons team

Annelies

Els

Chris

Tanja

Bill

Anne Marie

Adna

Jeanette

Corette

Annemieke

David

Inge

Dominique

Astrid

Ellen

Onze Missie

  • We zien het als onze taak om begeleiding te bieden aan inwoners van de Regio Gooi en Vechtstreek met psychische, sociale en/of cognitieve kwetsbaarheid.
  • We willen daarmee bereiken dat zij optimaal om leren gaan met hun kwetsbaarheden en zo zelfstandig, volwaardig en zinvol mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving

Onze Visie

  • Wij gaan uit van de krachten en mogelijkheden van de zorgvrager c.q. cliënt, rekening houdende met zijn of haar beperking.
  • De zorgvraag van de cliënt is ons uitgangspunt.
  • Onze middelen en werkwijze staan in dienst daarvan.
  • Onze begeleiding is op maat: afgestemd op de specifieke wensen, mogelijkheden en situatie van de betreffende cliënt.
  • In principe ligt de regie bij de cliënt.
  • Wij werken samen met de cliënt op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect.

Klachtenprocedure & Veilig Thuis

Mocht u onverhoopt een klacht over onze dienstverlening hebben, dan gaan we daarover graag met u in gesprek. Hierna, of zo gewenst direct, kunt u een klacht indienen bij het onafhankelijke Klachtenportaal ZORG o.v.v. ID 2122 of bij de Regio Gooi en Vechtstreek.

Bij zorgen om de veiligheid van minderjarige cliënten doen we een melding bij de Verwijsindex risicojongeren (VIR). Dit is een digitaal systeem dat risicomeldingen over jongeren tot 23 jaar bij elkaar brengt en vooral belangrijk is als er meerdere hulpverleners bij 1 gezin betrokken zijn.

Bij vermoeden van mishandeling doen we een melding bij Veilig Thuis zoals bij wet verplicht. Doel van de wet is niet het melden op zich, maar (meer) hulp aanbieden en op gang krijgen. Daarom gaan we hierover altijd met u in gesprek, voordat we een eventuele melding doen.

De steun van het Zorgnetwerk helpt mij steeds weer geloven in mijzelf.